program autoři rozhovory aktuality místo konání sponzoři historie festivalu a předchozí ročníky,
včetně archivu webů předchozích ročníků živé přenosy kontaktní informace
Switch to english language
version of this site

Autoři  Peter Demetz
Zpět na předchozí stránku Tisknout článek na tiskárně

Peter Demetz

Peter Demetz

Peter Demetz se narodil roku 1922 v Praze. Pochází z pražské německo-židovské rodiny, studoval na německém i českém gymnasiu, za 2. světové války byl totálně nasazen, posléze vězněn v táboře pro židovské míšence. Po válce studoval religionistiku, germanistiku a bohemistiku na FF UK, kde dosáhl roku 1948 doktorátu. V říjnu 1949 odešel do exilu, krátce pracoval v Německu pro rozhlasové vysílání Svobodné Evropy. Od roku 1953 žije a působí v USA, v současné době jako emeritní profesor německého jazyka a srovnávacích literatur na univerzitě v Yale.

Zabývá se dějinami německé literatury a literární komparatistikou, zvláštní pozornost věnuje pražskému literárnímu a kulturnímu ohnisku a česko-německým vztahům, propagátor české literatury v americkém a německém prostředí. Je autorem řady odborných prací, k nejznámějším patří obsáhlé historické pojednání Praha černá a zlatá. Výjevy z jednoho evropského města, a nejnověji studie Aeroplány v Brescii, 1909, na jejíchž stránkách se setkávají Franz Kafka, Max Brod, Giacomo Puccini a Gabriele D'Annunzio.

Peter Demetz žije v New Havenu, stát Connecticut, USA.
Poslední aktualizace této stránky byla provedena 7.3.2003 v 9:17


Hlavní sponzoři:

Informační obsah: © 1998-2003 Festival spisovatelů Praha, Křemencova 7, 110 00 Praha 1, march@pwf.pragonet.cz
WebSite © 2001-2003 CP Online, a.s.